Osnivanje tvrtke

Imate ideju? – Mi ćemo Vam pomoći da je ostvarite. Obavljamo cjelokupan administrativni posao pri osnivanju tvrtke (sastavljanje izjave o osnivanju ili društvenog ugovora, provjera željenog imena u sudskom registru, registracija društva na Trgovačkom sudu, ishodovanje Rješenja o NKD-u od DZS, izrada pečata, savjetovanje oko izbora poslovne banke i otvaranje žiro-računa, prijava tvrtke i radnika u HZMO i HZZO, prijava tvrtke u Poreznu upravu), te Vas savjetujemo o svim poreznim pitanjima (na samom početku poslovanja najvažnije je realno sagledati sve prednosti i mane ulaska/neulaska u sustav PDV-a) i dajemo ostale korisne savjete prilikom početka poslovanja.

Neke je početne greške naknadno teško i skupo ispraviti.Prema tome, ako postavite čvrste i ispravne temelje, tvrtka ima puno veće izglede za uspjeh.

Za poslovne subjekte koji sa nama ugovore vođenje poslovnih knjiga, usluge posredovanja i savjetovanja pri osnivanju dajemo potpuno besplatno.